PROJECTEN

Terras aangelegd Centrumkerk Delfzijl

Voor Brandsma De Jong Makelaardij mochten wij een terras en parkeerplaatsen van circa 770 m2 aanleggen rondom hun kantoor. Bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!

Ontzilt zeezand leveren aan Groningen Seaports

Aan Groningen Seaports heeft Heuvelman GSO 74.000M3 ontzilt zeezand geleverd op een van haar bouwprojecten.

ISPS gecertificeerde los kades

Diverse projecten van het lossen van binnen en zee vaart schepen, Heuvelman GSO beschikt over 2 tal ISPS gecertificeerde los kades.

110.000 ton waterbouwstenen gelost en transporteerd

Heuvelman GSO heeft t.b.v onderhoud schermdijk circa 110.000Ton waterbouwstenen gelost en getransporteerd.

Kavel bouwrijp gemaakt in Wagenborgen

In Wagenborgen hebben wij een kavel van ca 5000m2 bouwrijp gemaakt.

Werkzaamheden bestonden onder andere uit:
ca. 400 meter geul graven voor beplanting ( beukenhaag )
ca. 800 m2 kavel uitgraven.

Diverse bijkomende werkzaamheden:
slopen stenen schuur en afvoeren.
asfalt weg inkorten en afvoeren.
Leveren en verwerken van circa 100ton meng granulaat tbv een tijdelijke oprit.