Heuvelman GSO – Grond- en Slibverwerking

Grond in balans

Heuvelman GSO produceert verschillende kwaliteiten secundaire grondstoffen voor de GWW-sector. De grondstoffen wordt gewonnen uit het ingenomen verontreinigde grond en baggerspecie. Het reinigen zorgt ervoor dat een afvalstof weer als hoogwaardig materiaal in de keten gebracht kan worden. In ons eigen laboratorium zijn de Groene Doeners dagelijks bezig met tussentijdse kwaliteitscontroles en het zoeken naar innovatieve reinigings- en toepassingsmethodieken.

Capaciteit inrichting 90.000 ton

Heuvelman GSO beschikt over een eigen inname-inrichting. Deze inrichting voldoet uiteraard aan alle wettelijke eisen en richtlijnen. De volgende classificaties worden ingenomen:

  • schone grond (grond die voldoet aan de Achtergrondwaarden)
  • herbruikbare grond (grond met gehalten boven de achtergrondwaarden maar beneden Maximale Waarden volgens het Besluit bodemkwaliteit)
  • reinigbare of te immobiliseerbare grond
  • niet reinigbare grond 

Reinigingsprocessen

Iedere verontreinigde partij vraagt om maatwerk. Hoe grond of slib gereinigd wordt, is afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling van de partij, de technische mogelijkheden en de criteria uit de ministeriële Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering en het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming. Heuvelman GSO voert grondreinigingen uit onder het certificaat BRL 7500 (bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie), protocol 7510 Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie en protocol 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie.

Waar mogelijk passen wij steeds de meest groene methode van reiniging toe. Zo helpen wij de grond in balans te houden.

Neem direct contact op!

Mail naar info@heuvelman-gso.nl of bel 0596-201007 voor meer informatie.

Contact opnemen

[templatera id=”1417″]