Heuvelman GSO – Aannemersbedrijf

Aannemingsbedrijf voor grond- weg en waterbouw 

Ondergrondse infrastructuur

Heuvelman GSO verzorgt het complete pakket voor de ondergrondse infrastructuur: Het opnemen van de sleufverharding, het graven aanvullen en verdichten van sleuven en het leggen van ondergrondse infrastructuur (kabels- en leidingsystemen, afwateringssystemen, overige rioleringswerken). 

Bouwrijp maken

Dat geldt ook voor alle voorkomende handelingen voor het bouwrijp maken. Grondophoging, grondverbetering, verwijdering van begroeiing, voorbelasting aanbrengen en het egaliseren van de grond, maar ook het graven van waterpartijen. 

Bestrating en verharding

Het graven van wegcunetten, het aanvullen met wegfunderingsmateriaal en het aanleggen van bouwwegen is bij ons in vertrouwde handen. Net als het aanbrengen van bestrating. 

Neem direct contact op!

Mail naar info@heuvelman-gso.nl of bel 0596-201007 voor meer informatie.

Contact opnemen

[templatera id=”1417″]