0596-201007
 info@heuvelman-gso.nl

Contact opnemen

Grond- en Slibverwerking

Heuvelman GSO beschikt over een inrichting waar 80.000 ton verontreinigde baggerspecie/grond kan worden ingenomen en bewerkt.

Heuvelman GSO bewerkt verontreinigde baggerspecie en grond tot secundaire bouwstoffen voor de grond- weg en waterbouw.

Het materieel kan bijvoorbeeld worden hergebruikt bij het ophogen van bedrijfsterreinen en de aanleg van dijken en wegen.